محصولات اصلی

کاهو پیچ

ذرت شیرین

کلم بروکلی

گوجه فرنگی

دانش نهاد آسیا در حوزه های “تولید صیفی جات گلخانه ای خاص”، “تولید محصولات زراعی و باغی”، “طراحی و اجرای سیستم های کنترل هوشمند گلخانه ای” و “طراحی، ساخت و اجرای سازه های گلخانه ای” تولیدات و خدمات خود را در بازار داخل و خارج از کشور ارائه می دهد.