نشا فلفل

انواع نشا مانند نشا فلفل قلمی تند (سبز و قرمز)، فلفل قلمی شیرین (سبز و قرمز)، انواع فلفل کاپی و فلفل دلمه سبز در گلخانه های دانش نهاد آسیا پرورش داده می شود.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
اشتراک گذاری